גליה נתן אפשטיין, הילינג אנרגטי, ארומתרפיה, ביואורגונומי, כאב

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר "גליה נתן אפשטיין – הילינג אנרגטי וארומתרפיה (להלן: "האתר").

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון נקבה אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 1. האתר הינו אתר אינטרנט המכיל מידע ראשוני בתחום הטיפול האנרגטי וההוליסטי, הניתן על ידי מפעילת האתר, גליה נתן אפשטיין (להלן: "בעלת האתר").
 2. השימוש באתר או בתוכן שמוצג בו הינו בכפוף לתנאי תקנון זה והוראותיו. שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמשת לתנאי תקנון זה.
 3. בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים
  לקהל המבקרות עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. בעלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף באופן מיידי.
 4. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרות להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר,
  לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 5. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם ובאופן בלעדי לבעלת האתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של בעלת האתר, ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מבעלת האתר.
 6. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכן אישור בכתב ומראש מאת בעלת האתר.
 7. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכן האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדית של המשתמשת באתר.
 8. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של בעלת האתר ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה, למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני אליו
  שייכים התכנים.
 9. ניהול משתמשות ומבקרות באתר – בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמשת ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלה, או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על המשתמשת.
 10. המשתמשות באתר מתחייבות שלא לגרום נזק במזיד, ברשלנות ו/או בשוגג לאתר; לא לפגוע בזכות קניינית של בעלת האתר; לא לבצע פעילות בניגוד לחוק
  הקיים במדינת ישראל; ו/או להפר תקנון זה.
 11. בעלת האתר עושה מאמץ סביר להגן על פרטי המשתמשות באתר ו/או מנויות הרשומות באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה
  למידע, מוסכם בזאת כי למשתמשות וחברות באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי בעלת האתר ו/או האתר.
 12. בעלת האתר והאתר משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר, המידע המופיע בו והאזוריים הציבוריים האחרים באתר, והם לא ישאו באחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש באתר, בתכנים ובאזוריים הציבוריים האחרים באתר נעשה על אחריותה הבלעדית של המשתמשת.
 13. בעלת האתר ו/או האתר לא יהיו אחראים לנזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמשת באתר כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר
  או בקישורים לאתרים אחרים או כל מקור מידע פנימי או חיצוני אחר או שימוש במידע על שירותים אשר מוצגים על ידם.
 14. מובהר בזאת, כי הטיפולים המוצעים באתר הינם טיפולים משלימים ואינם סותרים או מהווים תחליף כלשהו לטיפול קונבנציונלי, רגשי או תרופתי שלוקחים,
  ואין לראות באמור באתר זה המלצה שכזו.
 15.  על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. סמכות השיפוט בכל עניין השנוי במחלוקת בקשר עם תקנון זה מסורה לבית המשפט המוסמך בהרצליה.
 16. ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר על פי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
גליה נתן אפשטיין, הילינג אנרגטי, ארומתרפיה, ביואורגונומי, כאב

מזמינה אותך להירשם, לקבל בוסט של אנרגיה והטבות ולהתחיל לנהל את האנרגיה שלך ולממש יותר ובקלילות מהפוטנציאל הטמון בך!

דילוג לתוכן